pátek 29. září 2017

juncker humanita

Panská rasa aneb „dobří“ lidé v Evropská unii

Od Junckera jsme se před dvěma týdny dozvěděli, že všechny země EU musí rychle zavést euro. Hranice a národy se pohřbí v jednom rozplizlém prostoru Juncker-Macronovy vize. Všechno se sjednotí. Za pár let nepoznáte v které evropské zemi vůbec jste. Úžasné! Junckerovo tažení má smysl, ti kteří nyní vládnou, musí nastartovat procesy, které budou nevratné. 

rusko volby

Vladimír Putin bude kandidovat

V roce 2018 se v Rusku volí prezident. Specialista v geopolitice a jak říkají Francouzi l´homme d´affaires komentuje v televizi TVL. Budou to významné volby pro osud světa a hlavně Evropy. Rusko je největší a nejmocnější evropskou zemí a druhou světovou mocností. Od svého prvního mandátu v roce 1999 se Putin jasně vymezil proti západní oligarchii, jako herold evropské a křesťanské civilizace. Jako ochránce křesťanů na Blízkém, kterým hrozí zánik.

čtvrtek 28. září 2017

hippies cdu

Východní (a západní) Němci...

 Ve spolkových zemích ležících na území bývalé Německé demokratické republiky se stala AfD první nebo druhou nejvíc volenou stranou. Důvodem se zabývá publicista pi-news C. Jahn. Pro západoněmecká prorežimní média je to důvod k opakování jejich dlouholeté mantry – Němci z východu jsou hloupí, nezralí a duševně zaostalí. Jsou stigmatizovaní svou neúspěšností. Neměli by se západoněmečtí analytici a „super“ chytří v redakčních kanclech taky trochu sebekriticky zamyslet? Nejsou to spíš tyto hippie redakční týmy s mentalitou sedmdesátých let, které působí anachronicky?

středa 27. září 2017

afd lindwurm

Z německé „demokracie“

Alternativa pro Německo je vítězem německých voleb, přes neuvěřitelný teror režimu proti této straně, mediální lži a fyzické násilí, bude v Bundestagu zasedat kolem 90 poslanců AfD a Německo má po letech v parlamentu opět opozici.

neděle 24. září 2017

imigrace ekonomie

Thilo Sarrazin v Míšni ve středu..

Ekonom, demograf, bývalý berlínský senátor, člen německé bankovní rady než ho Merkelová vykopla a hlavně autor politických bestsellerů na něž stojí v Německu fronty. Ve středu v Míšni na velkém debatním večeru. Politika má odjakživa jistá pravidla, není to věda hrstky vyvolených a ani tyátr televizních vipek. Cíle, které prosazuje politika jsou jasně formulovatelné a přístupné chápání všech, kteří jsou ochotni se tím zabývat.

pátek 22. září 2017

schizma front national

Florian Philippot (FP) a schizma ve straně..

Od čtvrtečního rána hlavní zpráva francouzských médií. Bomba. Florian Philippot, první místopředseda a hlavní stratég, opustil francouzskou Národní frontu (NF). Sociální gaullista Florian P. se přitom plně identifikuje s politickou linii Marine le Penové, někteří a možná oprávněně, to chápali v opačném gardu. Suverenita Francie ve všech směrech, včetně ekonomické tj. pryč z eurozóny.

úterý 19. září 2017

republique en marche

„Republiko vpřed“ alias „Oligarchie vpřed“

V bretaňském Breiz-Info píše esejista a spisovatel Ivan Blot. Je autorem řady knih např. „Přímá demokracie“, „Rozložený člověk“, „Oligarchie u moci“ atd.
    Pro Římany republika znamenala totéž co „věc veřejná“. Dnes se pojmu republika zmocnili ti, kteří demokracii nenávidí: oligarchové, kteří nám vládnou. Macron samozřejmě nemůže pojmenovat svoji partaj „Oligarchie vpřed“, tak ji nazval „Republika vpřed“.

neděle 17. září 2017

evropa apel

Poslední spravedlivý..

Noah Klieger je jedním z posledních žijících přeživších Osvětim, jeho slova jsou posvátná sama o sobě. Silný a přesvědčivý je i jeho apel k Evropanům v ynetnews. Pokud se západní Evropa rychle nevzpamatuje, pak mohou očekávat, že během několika desetiletí nebo ke konci století, muslimové budou mít většinu v populaci. Džihadistický teror v Evropě je pouze začátek. Elia Wiesel kdysi řekl, že je sice pravdou, že všichni Němci nezabíjeli Židy, ale všechny oběti byly Židé. Je pravdou, že ne všichni muslimové jsou džihadisty nebo teroristy, ale všechny (nebo převážná většina) oběti v Evropě jsou křesťané (Židy si ještě nevzali na mušku). 

andrea pasini

Jsem hrdý populista..

Andrea Pasini v il Giornale. Pochmurný politický scénář (samozřejmě nejen v Itálii, ale všude v evropskounijním poddanství) nám desetiletí předkládá falešné koncepty, kterými levičáci všech možných partají otravují voliče. Mnohé pojmy ztratily svůj obsah nebo se záměrně používají nepřesným způsobem, relativizují se obsahy termínů i idejí. Nakonec je dosaženo cíle a tím je zmatení pojmů. Evropskounijní politruci mistrně ovládají tuto manipulaci. Bezskrupulózní politickokorektní jsou děti kulturní ignorance a intelektuální nestoudnosti.

úterý 12. září 2017

avantgarda foroutan

Co vůbec jsme

Nepochybně globalizační procesy nahlodávají národní formu kulturní identity a vnucují pluralitní životní styly, píše profesor Thomas A. Becker z Gottlieb-Duttweiler-Institutu v Neue Zuercher Zeitung.  Otázka zda-li vůbec kulturní identita existuje, je oblíbeným tématem dnešní doby. Nikdo se už dnes neodváží mluvit o „vůdčí“ kultuře, stabilní kádr moralistních ideologů zesměšní každý pokus o národní akcenty.

neděle 10. září 2017

barcelona

Kataluňa v neděli

Velká většina Katalánců je pro nezávislou Katalánii, bohužel asi třetina z této velké většiny má obavy všeho druhu, o job, o penzi, o investice v zemi, atd. Úplně stejné obavy zabránily le Penové a Wildersovi v lepším volebním výsledku. Evropskounijní mediální kartel naštěstí neznásilní mozek úplně všem, jak jsme viděli v Anglii.

čtvrtek 7. září 2017

lombardie umbrie

Na víkend do Pavie a nejlíp Castello Visconteo

V Il Giornale recenzuje profesor Carlo Franza velkou expozici o přítomnosti Langobardů v Evropě, která byla otevřena v minulých dnech v hlavním městě Langobardů v Pavii. Expozice ukazuje jak silně ovlivnil tento národ evropské a italské dějiny. Historie přisoudila v jistý moment Langobardům vůdčí roli v evropském prostoru. V kulturním přenosu a v duchovně politické integraci transalpského prostoru se středomořským a byzantským světem. 

středa 6. září 2017

peleton churchill

Spengler: vždy jen peleton vojáků zachrání civilizaci

 Fernando Sánchez Dragó ve španělském  el Manifiesto. Analýzy všeho druhu k islámskému teroru a ke stavu skomírající Evropy – čtenáři nám píší, a oprávněně, že nekonečné úvahy nepřinesou řešení. Citoval bych generála Gordona, který když čelil Mahdiho džihadismu popsal, opíral se o Thukidida, jak dopadnou národy, které místo zbraní se utíkají k zbabělosti.

úterý 5. září 2017

profesor mgu

Děkan psychologie

Profesor Jurij Zinčenko je děkanem psychologické fakulty MGU v Moskvě. V Izvestijích jeho analýza jednoho dobového jevu.
    Doba se transformuje, postindustriální a informační změny nás opravňují, abychom hovořili o novém pokolení, o pokolení Z. Klíčovou charakteristikou pokolení Z je podstatná změna charakteru socializace. Záměna obvyklých socializačních forem za informační typ socializace odvozený z internetu. 

sobota 2. září 2017

imigrace selin goren

Stupro je stupro

Tedy znásilnění je znásilnění, i když je provede imigrant a dnešní Itálie žije v stuprech. Píše v il Giornale Giampaolo Rossi, původně archeolog, dnes se zabývá politikou a publicistikou. Dobře mu to píše, propracoval se na úvodníkáře v il Giornale.

pátek 1. září 2017

marx smith

Velký obrat

Snad se dočkáme. Abel Posse, argentinský spisovatel, kdysi i velvyslanec v Československu, v španělském el Manifiesto o bídě přítomnosti. Starý svět úplně nezemřel a nový se ještě nenarodil. Yourcenarová to napsala o Hadrianově epoše, která se podobá naší moderní-postmoderní době. Jsme konfrontováni nejen s koncem ideologií, jak se často říká, ale s něčím podstatně vážnějším, s důsledkem konce starých teorií: zažíváme konec působení efektu těchto ideologií. Dnešní západní svět, tak jak se konstituoval poslední desetiletí, se nevyznačuje velkými činy, ale pomalým borcením.