úterý 27. září 2016

holandsko parlament

Geert Wilders v holandském parlamentu
   Velký evropský vůdce a doufejme že příští holandský ministerský předseda. Velký rétor i velký politik. Velké ideje dělají muže velkým, ne evropskounijní rozplizlost v paralele Junckerů, Hollandů a Merkelové.

pondělí 26. září 2016

infantilnost

Infantilnost jako program aneb pokročilá tumorizace společnosti

Definovat stav společnosti adekvátními termíny nemusí být obtížné pouze intelektuálně, ale i policejně nebezpečné, autor se může vystavit kriminalizaci, jak známe z komunistické totality nebo přímo fyzické likvidaci, jak známe z předválečného kancléřování jednoho zločince.

neděle 25. září 2016

papez vatikan mir

Všichni bojovníci za mír a ráj na zemi

 Boj za mír a sociální spravedlnost organizoval již Josef Visarionovič, pak Leonid Iljič a nyní v Assisi vatikánský pontifik z Argentiny.  Je zajímavé, že ten poslední uvedl nedělní záříjové odpoledne na setkání katolické mládeže v Brně na Moravském náměstí mladého muže až skoro do orgastického transu, když líčil setkání s pontifikem v Krakově. Pozoruhodné - ne Kristus, ale Hollywood.

strache fpo


Heinz-Christian Strache

Vůdce rakouské strany svobodných (FPÖ) poskytl hovor německému die Welt. Názory rakouských politiků mají v německém mediálně a politicky zbabělém a degradovaném světě velkou váhu.

sobota 24. září 2016

brandenbursko

Země Brandenburg

Vládne tam socan Dietmar Woidke, Brandenburák..... Jak si Brandenburáci socani představují policejní statistiky a vůbec řízení policie? Policejní reorganizace ve východoevropských zemích jsou proti socanům u moci ve Spolkové republice hrátky dětské infantility. Pokud se od nich rychle neseparujeme, strhnou nás do bahna morální i materiální bídy. 

pátek 23. září 2016

sup rada cirkvi

Supi na těle Ježíše Krista

Pět fakt, která musíte znát o světové radě církví (SRC). Tak nazval článek publicista v haolam.de. Článek sumarizuje jistá fakta velmi delikátním způsobem. Na zlotřilé kupce, kteří hanobili chrám, vzal Kristus bič, není nutné být až tak delikátní k této organizaci.

bez hranic

Bez hranic, bez národů a migrační chaos

Kniha Friederike Beck vydaná v Kopp nakladatelství: Tajná migrační agenda. Různé nevládní NGO, neziskovky, nadace atd. nemají až tak humánní cíle jak by rády sugerovaly světu. Jejich cíle jsou často materialistické až do nejvulgárnější podoby.

ezb akvizice

Program evropské centrální banky

  Pro nadnárodní investiční banky je měnová politika evropské centrální banky (EZB) darem z nebe, píší Wirtschafts Nachrichten. První pololetí přímo explodovaly nákupy podniků nebo vlastnických podílů. EZB financuje akvizice podniků.

bremy zeleni

Socani a zelení pod katrem a sexy Němky holohlavé

Podvody, mocenské machinace, lži propaganda a tipota. Socani a zelení, příroda se zelená i bez nich a chudí smrdí, vrhli se tedy na podnikání. Tentokrát v Brémách, ale i všude jinde. Brémský prokurátor zrušil poslaneckou imunitu dvěma poslancům – sociálnědemokratickému (SPD) poslanci Turkovi Mehmet Acarovi a zelenému poslanci Wilko Zichtovi.

čtvrtek 22. září 2016

merkel


Berlínské pohádky

V pondělí po fiasku v zemských volbách v Berlíně vystoupila Merkelová se svojí verzí propadu své partaje. Ne s politickou analýzou ani s náznakem sebereflexe. Evropští politici toho už možná vůbec nejsou schopni nebo celý zbankrotovaný politický systém evropských zemí to přestal umožňovat.

renzi

Vyklubal se z něj druhý Tsipras

 Píše o italské ministerském předsedovi Renzim v Preussische Allgemeine Norman Hannert. Poněkud pozdní poznání, Renzi od prvních politických krůčků nikdy nevybočil z levičáckého populismu, konečně si německý list nemusí nic vyčítat, ani většina Italů si toho ještě nevšimla. 

globalizace elita

Finanční elita za osm let nic nepochopila

 Píše Alfonso Tuor v Ticinonews. Po osmi letech od bankrotu Lehman Brothers nikdo z politiků ani ekonomů nepřišel s receptem na ekonomickou obnovu a rozumnou evropskou integraci. Dalo by se očekávat, že během osmi let po obrovské finanční krizi se otevře v Evropě diskuze o variantních ekonomických strategiích.

sobota 17. září 2016

nemecko mantra

Němci neznají žádnou demokratickou diskuzi

Bassam Tibi je profesorem sociologie v Tubingen, Adornovým žákem a kráčí ve stopách evropských civilizačních tradic, i když je Syřan a muslim. Obdivuhodnou, téměř geniální analýzu současné hysterie politickokorektních a krize německého politického systému musel publikovat ve Švýcarsku, v Německu už to není možné.

bratislava unie

Podivíni v Bratislavě a referendum v Německu

Bezpečnostní opatření, jaké Bratislava nepamatuje, a to se tam kdysi scházely nějaké „altos cargos“. Operetní bezpečnostní fasáda trapnosti, nulám hrozí pouze jedno nebezpečí, že se před ně postaví nenulové číslo. Zabít chtěli Reagana, Bismarcka, Lenina atd., tito v Bratislavě přítomni nebyli. Možná Orbán se může něčeho obávat, ale nebezpečí mu hrozí právě od těch nul.

pátek 16. září 2016

evropsky parlament schulz

Neutralita bez imperialistických aspirací

Od předsedy parlamentu se obvykle očekává alespoň pokus o předstíranou neutralitu. Tvářil se tak kdysi i Kalinin, v Československu chartisté poslali Chartu Indrovi v dobré víře, že bude respektovat parametry své funkce. 

středa 14. září 2016

superstat unie

Evropská krize a Draghiho superstát

Vystoupení prezidenta Evropské centrální banky Draghiho při příležitosti udělení Gasperiho ceny v Trentu komentuje v il Giornale Carlo Lottieri. Draghi ve vystoupení opakoval své federalistické vize o silném evropském superstátě. 

schonborn viden

Vídeňský arcibiskup: třetí pokus

Arcibiskupa Schonborna osvítil duch svatý, na Argentince ve Vatikánu zatím zapomněl. Arcibiskup varoval Evropu, že své křesťanské dědictví promarní.

úterý 13. září 2016

brusel pohodli

Viktor Orbán: by, by (pohodlný živote v Bruselu)

Evropané si musí dát dobrý pozor, řekl maďarským zákonodárcům jejich ministerský předseda. Imigrační krize se sama nevyřeší. Naivní politika  Evropské unie nás všechny poškodí. Smysluplná debata na imigrační téma je alternativou. Ne diktát.

trpaslik ministr

Lucemburský trpaslík 

   Lucembursku se viditelně nedostává  pracovní síly, v tomto státě bez industrie a smysluplné výroby vůbec, většina lidí simuluje práci v evropskounijních organizacích a do místní vlády se nikdo nehrne.

pondělí 12. září 2016

kralovna frankfurt teatr

Královna Lear

Krále Leara viděl průměrný Evropan jistého věku během svého života určitě několikrát. Možná si už některé inscenace ani nepamatujeme, zasunuly se hluboko do našeho podvědomí stejně jako jiné civilizační stupně a podílí se na kultuře našeho života.

neděle 11. září 2016

paris usa trump

Někoho neobyčejného

Nejen v apalačském Kentucky, ale i v Evropě je potřeba někdo mimořádný. A evropští politruci všech barev se mimořádného bojí jako čert kříže. Jsou rozplizlí s ubohou rétorikou, která jako by pocházela z jednoho pera.

sobota 10. září 2016

islamizace evropy

Islamizace Evropy je nevyhnutná

Píše žurnalista Vladimír Beyder na serveru evrejskja-panorama. Vlna teroru v Evropě překvapila mnohé, ne ovšem obyvatele Izraele.  Tu zaútočí teror v jedné zemi, tu v druhé. A neříkali jsme vám to již dávno, mohla by přijít kousavá poznámka z Izraele.

tsipras chios

Rozzuřil Tsiprase a jeho klan

Levičáckému podivínovi Tsiprasovi teče do bot ze všech stran. Řecký lid už pochopil jeho kvality, a tak se ve volebních průzkumech propadá i se svojí levičáckou partají. Syriza musí znamenat mstu bohů - pokud vládnou, urychlí katastrofu, pokud jsou v opozici násilím všeho druhu zabrání jakékoli rozumné politice.

pátek 9. září 2016

monroe doktrina

Zahraniční doktrína stručně 

O zahraniční doktríně USA píše s nadsázkou Charles Hurt ve washingtonských  WT. Konečně už i Obama přišel s doktrínou své zahraniční politiky: „Vzdáme se bez míru“. Následuje to po Bushově doktríně „Rozbít vše. Dáme kredit“.

čtvrtek 8. září 2016

alger paris

Mladé Alžířanky a francouzští levicoví zpátečníci

  Na Boulevard Voltaire píše profesorka literatury Christine Celerier. V roce 1989 rozhodla státní rada o dotazu ministra školství Jospina.

merkel finta

Dialektická finta

Řeč Merkelové v Bundestagu, tři dny pro propadu její partaje v Meklenbursku, charakterizuje německý informační server DWN jako dialektickou fintu.

pondělí 5. září 2016

demokracie


Úspěch demokracie

V Meklenbursku-Pomořansku v zemských volbách utrpěl politickokorektní establishement porážku. Alternativa pro Německo pronikla impozantním způsobem do zemského sněmu.

neděle 4. září 2016

luther erfurt gott

Bůh je mrtev

Německé kostely se vyprazdňují, wittembergská stadtkirche, kde kázal Luther a na jejíž dveře přibyl své teze, před válkou sem chodilo na nedělní mše až tisíce lidí, se dnes zaplní do stovky – ve městě, které má 130000 obyvatel. Průzkumy v tomto směru provádí sociologické ústavy, v Lutherově městě výzkum financuje banka.

konec sveta

Globalizace končí
Vyjadřují se tak významní ekonomové. Končí globalizace naivně chápána evropskounijními politruky, intoxikovanou mládeží a televizními pseudovýznamnými. Kromě globalizace holovětné triviální angličtiny sociálních síťařů se o žádnou globalizaci nejednalo.

sobota 3. září 2016

multikulti levice

Multikulti nesmysly
V holandském Elsevieru píše holandsko-íránský  profesor práva, filosof, publicista  Afshin Ellian o komedii zvané multikulturalismus. Muslimští imigranti v Evropě velmi rychle pochopí výhody, které jim z této perverze levičáckých Evropanů plynou.

pátek 2. září 2016

rajoy sanchez

Krize a nic jiného

Nic jiného se už v Evropské unii nenajde, ale přesto mládež a televizní hvězdičky  s mávátky Evropské unie zaplňují etér. Nic než unijní radost. Někde už vybuchují bomby, jinde politické bomby.

čtvrtek 1. září 2016

renzi merkel

Společná agenda - slepý podpírá chromého

   Banální evropskounijní frazeologie, banalizace mozkových procesů. V německém tisku do nekonečna omílají: zesílit tlak na vychodoevropské země. Je pravdou, že tlak pohodlí a konzumu je větší a krutější než tlak sovětských tankových brigád. Levno v kaufhausech a hrdinové minulých barikách jsou směšní.

radost kolaps

Berlín – radost až do rána, v Římě prý kolabují

Berlínské (ušlechtilenahnědlé) noviny bz-berlin.de  se radují, jásají a redakční pucflleci dostali příplatek za dobré zprávy. Velitelské centrum někde u Sicílie koordinovalo 40 úspěšných nasazení a dopravilo úspěšně do Evropy tisíce nových Evropanů z Afriky.